نه زوج معنی دارد نه فرد در اعداد حقیقی

می دانیم که اعددی زوج است که باقی مانده آن بر 2یا4یا 6یا... صفر باشد

واعدادی که شامل این ها نشود فرد است یعنی اعدادی که باقی مانده ی انها بر 2 عددی غیر صفر شود فرد است

حال حرف من این است که :

در اعداد حقیقی باقی ماند تمام اعداد ی که بر 2تقسیم می شوند صفر می شود

یعنی عدد3 زوج است

وقتی عدد3را بر 2 تقسیم می کنیم خارج قسمت عدد2.5 می شود وباقی مانده صفر می شود که این خود با تعریف بالا در تناقض است

اگه از اعداد زوج اطلاعات زیادی می خواهید

 

/ 0 نظر / 20 بازدید