‘شعر 1.سرانجام پسر شیطون2.مناجات نامه از زبان کورکان


                 سرانجام کودک شیطون     

 

کودکی آمده با صــــــــــــــــد شور و شر

 

 کرده  درس شیطــــــــــــــــنت رااو زبر

 گربه ی بیچاره را ،با صد(100) قه قهه

 

 کرده درمیـــــــــــــــــــان لــولای  دو در 

پدربیــچاره جیبش خالــــــــــــــــــــی شد

 

   اوزبس گفــــــتــ، این رابخر آن رابــــخر

 

تاسرانجام از غـــــــــــــــــــذای روزگار

 

   حوصله ی دوستـــــــــــــانش گشته ســـر

 

یک به یک با اخم وتخمی بــیشــــــــمار

 

   بافراری،جان خودبرده  بـــــــــــــــه در

 

 گِــــرده او خودبود،بـــــــــــــا سایه اش 

 

    گرچه درشب سایه هم ،میرفت بیـــــخبر

 آنچه بود اندر کنـــــــارش نــــــــاگزیر 

 

  غصـــــــــــــــــــــــه ی تنهای واخم پدر

 

لیک بـــــــــــــــا بابا بشد او هم سـخن 

 

  تا که بابا چــــــــــــــــاره جوید از پسر

 

ای پسر این کار تو هیچ خوب نیستــــ

 

 خواهشا با کـــــارخود،آبرو مبــــــــر

 

تا خدارا شکر، پسر عاقل بــــــــشــــد

 

  ودراین جاشعرهم می آید به ســــــر
......................................................................................................................
/ 1 نظر / 27 بازدید
یوسف

سلام وب زیبایی داری[قلب] خوشحال میشم به کلبه ما یه سر بزنی و نظرتو درمورد مطلب جدیدم و وبلاگم بدونم[لبخند]