شعر((یادتو هست...))

جهت دیدن تمامیه اشعار کلیک کنید!

یاد تو هست که با همسفران می گفتی

ای بسا رنج  زمان  که   دلم    را   پختی

                      ×××

(شعر با لحجه ی سیستانی)

دله که جای غم باشا نْمخا اُ

و یگ پرزکه دله ترنگو رضا ا

/ 0 نظر / 25 بازدید