# سرانجام

‘شعر 1.سرانجام پسر شیطون2.مناجات نامه از زبان کورکان

                 سرانجام کودک شیطون        کودکی آمده با صــــــــــــــــد شور و شر    کرده  درس شیطــــــــــــــــنت رااو زبر  گربه ی بیچاره را ،با صد(100) قه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 26 بازدید